Itinerari Rider1000

“Trobem la felicitat en el camí que recorrem mentre la busquem.”

(Eduard Punset)

El plànol de l’itinerari i les coordenades GPS indiquen on estarà ubicat cada control de pas, d’una manera orientativa.

Tal com consta en el Programa Horari, el 04.04.2016 es publicarà la posició exacta de cada Control de Pas, amb les coordenades GPS definitives, el plànol d’accés i la foto.

map_2016_rider_1000

Descarregar plànol en format PDF

La gràfica orientativa indica la velocitat mitjana percentual en cada un dels trams en funció de les carreteres d’accés.

grafica_mitjanes_velocitat_2016

L’arxiu d’Excel que es pot descarregar, és per calcular l’horari teòric límit de pas per cada punt de control (CP) en funció de l’hora de sortida.

Calculs de temps (XLS)