L’ESSENCIAL

Per als poc amants de la lectura.

Després de les cinc edicions celebrades de la RIDER 1000, volem fer èmfasi en una sèrie de temes recurrents …